Laurychovo divadlo je velmi unikátní

Je mnoho pražských divadel, které můžeme označit jako klasická a pokud se podíváme i na jejich repertoár, tak o něm můžeme říci to, že je často velmi podobný až stejný. To ale neplatí o případě, kterým je Laurychovo divadlo. Právě to můžeme označit za divadlo, které je skutečně unikátní a i proto je zajímavé. V čem je jiné a co o něm můžeme říci?

Nestandardní uspořádání

Prvním celkem zajímavým unikátem je nestandardní uspořádání. V čem je typické? V první řadě je to v tom, že jeviště je sice klasické, ale tím celkové uspořádání v podstatě končí. Když se podíváme na celkový koncept, tak musíme říci, že standardní řady sedadel zde nečekejte. Pokud vás zde čeká něco skutečně unikátního, tak je to nedivadelní stolová úprava. A právě díky tomu máte jistotu toho, že se můžete během každé hry jako diváci občerstvovat.

Každá hra je skutečně unikátní

Nezapomínejme také na to, že každá hra, která je v divadle hrána, je skutečně unikátní. I když má Laurychovo divadlo hru se stejným názvem, rozhodně to neznamená, že by byla zcela stejná, nebo že by také zcela stejně skončila. Je to pochopitelně dáno tím, že základem hry je především improvizace, a to s ohledem na aktuální dění na jevišti, nebo také v publiku. Na to herci reagují a tak sami vymýšlí zcela nové role, a to bez ohledu na původní dějovou linii.

Zapomeňte na kulisy a kostýmy

Unikátem tohoto divadla je rozhodně také to, že byste neměli zapomínat na fakt, že kulisy během hry nečekejte. Jednoduše nejsou potřeba. Stejně tak nejsou potřeba ani honosné kostýmy. Co mají jednotliví herci místo toho? Možná se tomu budete divit, ale nejedná se o nic jiného, než starší a velmi často také ošoupané oblečení. Jedním z důvodů je to, že konkrétní kulisy nebo konkrétní kostýmy by je omezovaly v improvizaci. Druhým důvodem je potom fakt, že divadlo nedisponuje nijak vysokým rozpočtem a záměrně se označuje za chudé divadlo.