I když Laurychovo divadlo bylo dílem improvizace, jednoduchosti a do značné míry nemajetnosti, každá žena, která jde na jakékoliv představení se snaží vypadat šik. Vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak šik se snaží vypadat vždy, avšak na takové společenské události obvzláště. A to pochopitelně nepůjde, bez perfektně vypadajícího outfitu, který bude sladěn s neméně dokonalým šperkem. A jakým?

Každá žena miluje třpytivé krystaly. Jsou totiž tak trochu straky. Proto například swarovski náušnice či náhrdelníky budou tím správným doplňkem, kterým se bude snažit ohromit. Každá žena totiž chce vypadat jako princezna. My muži si pochopitelně ničeho nevšimneme (zejména u dlouhodobějších vztahů pozn. autora), ale je nutné se cítit dobře.

Milé dámy, jaké šperky máte nejraději vy? Stříbrné šperky?

Klasická divadla mají zcela jasný koncept, který je založený na tom, že hra se hraje na jevišti, zatímco diváci hru sledují. V tomto směru je Laurychovo divadlo lehce unikátní, jelikož jeho cílem je diváky přímo vtáhnout do děje. Je to dáno hlavně tím, že mnoho her je improvizovaných a tak to jde mnohem lépe, než u jasně specifických a předem daných rolí. Nejde však o to, že by diváci byli nutně výrazně rušeni tím, že by snad museli chodit na pódium, nebo že by snad sami museli cokoliv dělat. Toho se nemusí obávat. Jejich zapojení je spojeno s něčím zcela jiným.

Důležitá je zpětná vazba

Pokud je něco, co je v souvislosti s diváky tolik využíváno, potom je to zpětná vazba. Tedy to, že jednotliví herci lehce sledují publikum a tak vidí, co se jim povedlo, co diváky dokázalo pobavit, nebo co je dokázalo také ohromit. A podle toho mohou následně měnit své role tím směrem, aby byl divák stále potěšen a stále se mohl kochat danou hrou. Díky tomu lze například využít styl humoru, který je divákům blízký, stejně jako se do hry může dostat i takzvané kouzlo nechtěného. Tedy situace, kdy se udělá něco, co dokonale pobaví, a přitom se nejedná o věc, která by byla nutně záměrná. I v tom je Laurychovo divadlo unikátní.

Diváci získají vysvětlení

Jak na začátku, tak i během hry jsou diváci několikrát upozorňováni právě na to, že i oni jsou součástí celého představení a že i na nich samotných bude záviset to, zda se hra povede, nebo nikoliv. Jsou tedy jasně nabádáni k tomu, aby reagovali na dané situace a dávali tak najevo svou spokojenost. I to následně povede k tomu, že konkrétní hra bude moci mít skutečně velmi dobrou úroveň. Proto nezapomínejme na to, že když už chcete Laurychovo divadlo navštívit, rozhodně byste neměli jenom mlčky sedět a mít apatický výraz. Herec o vás potřebuje vědět a právě podle toho bude reagovat.

Co o sobě Laurychovo divadlo přímo tvrdí? Rozhodně je to informace o tom, že se jedná o chudé divadlo. Nutno říci, že to je také účelové tvrzení, jelikož cílem je to, aby bylo Laurychovo divadlo opravdu zajímavé. Pokud jde právě o tu chudost, tak musíme říci, že se na první pohled prezentuje tím, že divadlo nemá tolik personálu, jako je tomu v jiných velkých divadlech. Na mysli máme například různé kulisáky, techniky a celé zástupy lidí, kteří jsou schováni za scénou. Když už jsou tací lidé potřeba, je jich k dispozici obvykle přesně tolik, kolik je potřeba na zvládnutí představení.

Jde to i bez kulis

Záměrná chudost divadla je spojena také s faktem, že jako jedno z mála nepoužívá kulisy. Není to ani tak proto, že by na ně přímo nemělo, ale je to pochopitelně dáno také tím, že charakter jednotlivých her je spojený primárně s improvizací. Je tedy jasné, že celý směr a děj se může dostat zcela jinam, než by bylo ztvárněno na kulisách. A tak je jasné i to, že právě ty by následně působily rušivým dojmem. Je mnohem zajímavější si celou scénu jenom představit. A to jak ze strany herců, tak pochopitelně také ze strany jednotlivých diváků, kteří tak mají možnost naplno využít svou představivost.

Nečekejte bohaté kostýmy

Laurychovo divadlo je unikátní i v tom, že herci na sobě nemají žádné honosné a drahé kostýmy. I zde se záměrně projevuje to, že je divadlo chudé. Opět se pochopitelně musíme odrazit i od samotné improvizace. A jak je to tedy s daným kostýmem konkrétně? Pokud vás to skutečně zajímá, tak je třeba říci, že základem každé hry je především tmavší a často i ošoupané oblečení. Jak proto, aby bylo univerzální, tak pochopitelně také proto, aby se na oblečení nestahovala přílišná pozornost samotných diváků. Ti se tak budou moci plně soustředit hlavně na samotné herce a na to, co přesně říkají a co přesně dělají.

Je mnoho pražských divadel, které můžeme označit jako klasická a pokud se podíváme i na jejich repertoár, tak o něm můžeme říci to, že je často velmi podobný až stejný. To ale neplatí o případě, kterým je Laurychovo divadlo. Právě to můžeme označit za divadlo, které je skutečně unikátní a i proto je zajímavé. V čem je jiné a co o něm můžeme říci?

Nestandardní uspořádání

Prvním celkem zajímavým unikátem je nestandardní uspořádání. V čem je typické? V první řadě je to v tom, že jeviště je sice klasické, ale tím celkové uspořádání v podstatě končí. Když se podíváme na celkový koncept, tak musíme říci, že standardní řady sedadel zde nečekejte. Pokud vás zde čeká něco skutečně unikátního, tak je to nedivadelní stolová úprava. A právě díky tomu máte jistotu toho, že se můžete během každé hry jako diváci občerstvovat.

Každá hra je skutečně unikátní

Nezapomínejme také na to, že každá hra, která je v divadle hrána, je skutečně unikátní. I když má Laurychovo divadlo hru se stejným názvem, rozhodně to neznamená, že by byla zcela stejná, nebo že by také zcela stejně skončila. Je to pochopitelně dáno tím, že základem hry je především improvizace, a to s ohledem na aktuální dění na jevišti, nebo také v publiku. Na to herci reagují a tak sami vymýšlí zcela nové role, a to bez ohledu na původní dějovou linii.

Zapomeňte na kulisy a kostýmy

Unikátem tohoto divadla je rozhodně také to, že byste neměli zapomínat na fakt, že kulisy během hry nečekejte. Jednoduše nejsou potřeba. Stejně tak nejsou potřeba ani honosné kostýmy. Co mají jednotliví herci místo toho? Možná se tomu budete divit, ale nejedná se o nic jiného, než starší a velmi často také ošoupané oblečení. Jedním z důvodů je to, že konkrétní kulisy nebo konkrétní kostýmy by je omezovaly v improvizaci. Druhým důvodem je potom fakt, že divadlo nedisponuje nijak vysokým rozpočtem a záměrně se označuje za chudé divadlo.

V čem je Laurychovo divadlo skutečně unikátní? Je to tím, že jednotlivá představení jsou originální a kromě jiného vychází z celkové improvizace. A co to znamená? Že i když je název konkrétního představení zcela stejný, může se stát, že výsledek bude zcela jiný. I když je v představení jeden konkrétní směr a jedna linie, neznamená to, že se jí herci musí vždy striktně držet. A celkově přispívá k tomu, že je Laurychovo divadlo opravdu velmi originální. Pokud máme být konkrétnější, tak musíme říci, že i když navštívíte dvě stejná představení, budete odcházet domů s tím, že každé bylo zcela jiné a v každém se objevilo něco zcela jiného. I to je důvod, že pravidelné návštěvy tohoto divadla nikdy nemusí omrzet.

Zkušení herciDivadlo herci představení improvizace

Právě kvůli tomu, že Laurychovo divadlo staví jednotlivé představení na improvizaci je také jasné, že v něm najdete hlavně zkušené herce. Tedy takové, u kterých máte jistotu, že skutečně velmi dobře, originálně a také vtipně zareagují na to, co se právě na pódiu děje a co dělají herci ostatní. Stejně tak dokážou i velmi dobře zareagovat na to, co se divákům líbí a pokračovat v daném tématu zábavy, nebo dějové linie. Právě celková všestrannost a spontánnost herců je v kombinaci s jejich nemalou originalitou důvodem k tomu, že je každé představení velmi oblíbené.

Mnohdy bez jakékoliv přípravy

Logickým lákadlem každých představení je také to, že můžete jako diváci obdivovat umění jednotlivých herců jak z toho důvodu, že jsou přesvědčiví, tak pochopitelně také z toho důvodu, že si musíte uvědomit, že mnohdy hrají zcela bez jakékoliv přípravy. To, co udělají nebo řeknou je totiž spojeno s faktem, že na dané rozmyšlení měli maximálně jenom několik málo vteřin. A přesto se jim daří to, že jsou originální, vtipní a zábavní a dokážou přitáhnout diváky. A to často i opakovaně, a to v rámci zcela stejných divadelních her.

Laurychovo divadlo nabízí unikátní provedení

Doslova unikátní prostor určený k hraní jednotlivých her. Právě tak by se dalo charakterizovat Laurychovo divadlo. Pokud se podíváme na hlavní unikát, který je s ním spojený, je rozhodně nutné říci, že se nejedná o klasické uspořádaní, které je založeno na pódiu a následně jasně charakterizovaném hledišti. Kdo totiž Laurychovo divadlo někdy navštívil, tomu bylo hned na úvod jasné, že tento prostor pro umění je tak trochu jiný. Je to dáno hlavně uspořádáním, které když se na něho podíváme blíže, má nedivadelní stolovou úpravu. To pochopitelně znamená, že lidé nesedí v běžných řadách na běžných sedadlech.

Ideální pro občerstvení

Daný prostor tohoto divadla je zajímavý také z toho důvodu, že právě stolová úprava umožní jednotlivým návštěvníkům to, že se mohou během představení občerstvovat. Tento koncept je velmi oblíbený v celé řadě různých klubů a je tedy jasné, že si najde oblibu i u návštěvníků tohoto klasického divadla. Lidé tak mohou mít možnost si nejenom objednat pití, ale samozřejmě také různé pokrmy. To vše nabídne lákavý divadelní bar. Pochopitelně nezapomínejme také na to, že jíst i pít je možné po celou dobu hraní hry. Můžete se jako diváci občerstvovat a přitom vám rozhodně neunikne nic, co se na pódiu odehraje.

Rozdělení večera na jednotlivé fáze

Neopomíjejme také to, že možnost se občerstvit je spojena jak s tím, že jsou rozdělena jednotlivá místa s ohledem na posezení, tak nesmíme zapomínat na to, že celé představení je rozděleno tak, aby byl zajištěn i dostatečný čas k objednávkám, nebo ke konzumaci. Pokud budeme konkrétní, tak samotné představení je rozděleno na zhruba 3 celky po čtyřiceti minutách. Během nich se diváci dočkají také dvou přestávek, během kterých mohou probrat své dojmy, nebo si objednat další občerstvení ke svým stolům, kam následně usednou v hledišti a budou moci sledovat pokračování dané hry.